Fabryka Porcelany Dowbysz | Dołbysz

Dołbysz (ukr. Dowbysz, Довбиш) – miejscowość na Ukrainie położona w rejonie baranowskim obwodu żytomierskiego.  Tereny te znane są z gleby  sodowo-bielicowej, gliniasto-piaszczystej, o niskiej gęstości. Przemysłowe złoża kaolinu, piasku kwarcowego, pegmatytu do …